Planowana przeprowadzka
18.09.2020
Czy to ostateczna decyzja?