Wyczuwam podstęp!
16.05.2019
W obliczu gwiazdy można stracić głowę