Pracowity typ
17.04.2020
Tylko brać z niego przykład!