Data dokumentu: 21.04.2020 r.

POPRZEDNIA AKTUALIZACJA: 23.07.2020 r.

Witaj! Informacje na tej stronie stanowią naszą politykę ochrony prywatności (dalej jako: „Polityka Ochrony Prywatności"), dzięki której dowiesz się w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i udostępniamy informacje, które możesz nam przekazywać odwiedzając witryny internetowe i korzystając z nich, jak również korzystając z aplikacji i innych usług internetowych oferowanych przez firmę VIMN Poland sp. z o.o. (wszystkie je nazwać będziemy razem „Witrynami Nick"). Ważne jest, abyś przeczytał/-a niniejszą Politykę Ochrony Prywatności i dopilnował/-a, aby Twoi rodzice lub opiekunowie również ją przeczytali i z Tobą omówili!

Firma VIMN Poland sp. z o.o. („VIMN") określa sposób i cele wykorzystania zbieranych o Tobie informacji, w tym danych osobowych, jest zatem ich administratorem.

Mamy nadzieję, że po zapoznaniu się z tą Polityką Ochrony Prywatności, będziesz wiedzieć:

 • jakie dane zbieramy od Ciebie, gdy odwiedzasz Witryny Nick i korzystasz z nich;
 • w jaki sposób wykorzystujemy te dane;
 • kiedy te dane mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym;
 • w jaki sposób Ty lub Twoi rodzice bądź opiekunowie możecie kontrolować sposób wykorzystania Twoich danych;
 • w jaki sposób przechowujemy i chronimy Twoje dane.

Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna. Młodsi odwiedzający, przed podaniem informacji (w tym danych osobowych) w jakiejkolwiek witrynie internetowej lub aplikacji mobilnej, powinni zawsze skontaktować się z rodzicami lub opiekunami. Zachęcamy Ciebie oraz Twoich rodziców do  przedyskutowania, w jaki sposób należy udostępniać dane podczas korzystania z Internetu.

Możemy od czasu do czasu zmieniać tę Politykę Ochrony Prywatności, więc kiedy to zrobimy, zamieścimy jej najnowszą wersję na Witrynach Nick. Jeśli zechcemy wykorzystać Twoje dane w sposób inny niż opisany w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności, skontaktujemy się z Tobą (oraz, w razie potrzeby, z rodzicami/opiekunami) w celu uzyskaniaTwojej/Waszej zgody.

Skrót

Zapoznaj się proszę z całą treścią niniejszej Polityki. Dla Twojej wygody w tym miejscu przedstawiamy jedynie skrót informacji w niej zawartych.

JAKIE DANE ZBIERACIE?

Ogólnie rzecz biorąc, zbieramy dwa rodzaje danych:

Dane, które nam aktywnie przekazujesz. Na przykład kiedy bierzesz udział w konkursie albo wysyłasz do nas swoje rysunki, zdjęcia czy inne materiały, możesz przekazać nam dane, abyśmy wiedzieli, kim jesteś i jak się z Tobą kontaktować.

Informacje, które automatycznie zbieramy o Twoim komputerze lub innych urządzeniach podłączonych do Internetu. Może to być Twój adres IP, identyfikator pliku cookie albo identyfikator urządzenia — w zasadzie każdy zestaw cyfr lub liter, który informuje nas, że Twój komputer bądź urządzenie jest tym, które odwiedza Witryny Nick).

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zbieranych przez nas danych, przejdź do punktu „Dane, które zbieramy i sposób, w jaki je wykorzystujemy" poniżej.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJECIE MOJE DANE?

Twoje dane możemy wykorzystywać do następujących celów:

 • udzielanie odpowiedzi na wysłane przez Ciebie do nas zapytania;
 • umożliwianie Ci korzystania z określonych funkcji i usług Witryn Nick;
 • personalizowanie Twoich ustawień i reklam, które widzisz w Witrynach Nick;
 • wysyłanie do Ciebie ofert specjalnych i promocji, jeśli Ty (lub Twoi rodzice bądź opiekunowie) udzieliłeś/-aś nam na to zgody;
 • mierzenie sposobu, w jaki Ty (i inne osoby) korzystasz z Witryn Nick (na przykład aby zobaczyć, które części Witryn Nick są najpopularniejsze), abyśmy mogli zarządzać naszymi usługami i udoskonalać je.

Nie zawsze robimy to wszystko, ale możemy wykorzystywać Twoje dane na takie sposoby, kiedy pozwala na to prawo.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat sposobu wykorzystywania przez nas Twoich danych, przejdź do punktu „Dane, które zbieramy i sposób, w jaki je wykorzystujemy" poniżej.

W JAKI SPOSÓB PRZECHOWUJECIE MOJE DANE?

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane przed utratą i nieupoważnionym dostępem oraz aktualizować nasze środki bezpieczeństwa w miarę zmian zagrożeń cybernetycznych. Jeśli uważasz, że nieupoważniony podmiot zewnętrzny uzyskał dostęp do Twoich danych, skontaktuj się z nami natychmiast.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, jak się z nami skontaktować, przejdź do punktu „Kontakt" poniżej.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat sposobu przechowywania przez nas danych, przejdź do punktu „Jak przechowujemy dane, które zbieramy" poniżej.

JAKIE INFORMACJE UDOSTĘPNIACIE INNYM OSOBOM („PODMIOTOM ZEWNĘTRZNYM") I W JAKICH CELACH?

Twoje dane udostępniamy określonym innym osobom („podmiotom zewnętrznym") w różnych sytuacjach, ale tylko w zakresie dozwolonym przez prawo. Do takich danych mogą należeć informacje, które nam aktywnie przekazałeś/-aś, informacje, które zebraliśmy automatycznie od Ciebie lub z Twojego urządzenia, oraz informacje, które nie pozwalają Cię bezpośrednio zidentyfikować, na przykład nie mówią, czy jesteś chłopcem, czy dziewczyną czy też w jaki sposób oglądasz nasze programy.

W zależności od okoliczności i w zakresie dozwolonym przez prawo możemy udostępnić te dane następującym podmiotom:

 • funkcjonariusze organów ścigania lub, w razie potrzeby, inne osoby — w celu ochrony lub obrony naszych praw i praw innych osób;
 • firmy i osoby, które zatrudniamy — aby pomagały nam w prowadzeniu Witryn Nick;
 • reklamodawcy i inne podmioty zewnętrzne — abyśmy mogli przekazywać dodatkowe treści, produkty lub usługi;
 • nasi partnerzy biznesowi sponsorujący promocję lub konkurs albo oferujący usługi lub funkcje w Witrynach Nick;
 • w przypadku transakcji korporacyjnych.

W żadnych innych okolicznościach nie będziemy udostępniać Twoich danych, chyba że nastąpi to za zgodą Twoją lub Twoich rodziców bądź opiekunów.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat sposobu, w jaki udostępniamy dane innym osobom, przejdź do punktu „Dane, które udostępniamy podmiotom zewnętrznym" poniżej.

CZY INNI ZBIERAJĄ INFORMACJE W WITRYNACH NICK?

W pewnych przypadkach — tak. Na przykład niektóre podmioty zewnętrzne (za naszą zgodą) mogą zbierać i ujawniać pewne identyfikatory urządzeń, takie jak adres IP czy informacje zawarte w plikach cookie, w celu ułatwienia obsługi Witryn Nick. Na przykład gdy przekazujemy do Ciebie treści lub pozwalamy na uruchamianie funkcji w Witrynach Nick albo wyświetlanie reklam bądź wykorzystujemy narzędzia analityczne i inne do poprawy jakości i wydajności Witryn Nick, musimy umożliwić naszym partnerom biznesowym zbieranie odpowiednich informacji.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat podmiotów zewnętrznych oraz zbieranych przez nie informacji, przejdź do punktu „Jakie dane mogą zbierać inni" poniżej.

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ MI PRAWA?

W myśl przepisów mogą przysługiwać Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do informacji, które o Tobie przechowujemy – możesz poprosić nas o to, byśmy umożliwili Ci zapoznanie się z tymi informacjami,
 • prawo do żądania od nas, abyśmy poprawili dotyczące Cię informacje, które przechowujemy;
 • prawo do żądania od nas, abyśmy ograniczyli przetwarzanie dotyczących Cię informacji, które przechowujemy;
 • prawo do żądania od nas usunięcia przechowywanych przez nas informacji o Tobie;
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania przez nas danych dotyczących Twojej osoby;
 • prawo do żądania od nas kopii informacji, które przechowujemy na Twój temat, aby przenieść je do innej witryny internetowej, aplikacji czy usługi interaktywnej.

Jeżeli uzyskaliśmy zgodę Twoją lub Twoich rodziców bądź opiekunów na zbieranie Twoich danych, Ty lub Twoi rodzice bądź opiekunowie możecie w każdej chwili wycofać tę zgodę na zbieranie Twoich danych w przyszłości. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem działań, które podjęliśmy na podstawie tej zgody zanim została ona wycofana.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat swoich praw i opcji do wyboru dotyczących Twoich danych, przejdź do punktu „Twoje prawa" poniżej.

KIM JESTEŚCIE I JAK MOGĘ SIĘ Z WAMI SKONTAKTOWAĆ?

Witryny Nick są udostępniane przez VIMN Poland sp. z o.o., która jest „administratorem danych" odpowiedzialnym za sposób, w jaki wszystkie dane osobowe są wykorzystywane zgodnie z niniejszą Polityką Ochrony Prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące wykorzystywania Twoich danych podczas odwiedzania lub korzystania z Witryn Nick, prosimy o kontakt z nami pod adresem:

VIMN Poland sp. z o.o.

ul. Mokotowska 19, 00-560 Warszawa

DataPrivacyRights@viacom.com

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, kim jesteśmy, kliknij ten link

Dane szczegółowe:

I. Dane, które zbieramy i sposób, w jaki je wykorzystujemy

W tym punkcie wyjaśniamy, jakie dane osobowe zbieramy o Tobie i w jaki sposób je zbieramy, kiedy Ty odwiedzasz Witryny Nick. Niektóre z tych informacji podajesz nam Ty, a inne rodzaje danych możemy zbierać automatycznie. Wymagamy od Ciebie przekazywania tylko takich danych, które są w uzasadniony sposób niezbędne do uczestnictwa w danej akcji, więc kiedy dane są wymagane do uczestnictwa w akcji, powiadomimy Cię o tym.

Dane, które nam przekazujesz.

Możemy wymagać od Ciebie przekazania nam danych, na przykład w celu rejestracji w Witrynie albo wzięcia udziału w promocji czy konkursie. Dane wymagane różnią się w zależności od Witryny, ale mogą do nich należeć: (a) imię i nazwisko; (b) data urodzenia; (c) płeć; (d) kraj; (e) stan; (f) kod pocztowy; (g) nazwa użytkownika i hasło; (h) numer telefonu komórkowego; (h) adres e-mail lub (i) inne dane profilowe, takie jak preferencje co do awatara, preferencje komunikacyjne i zainteresowania.

Dane, które zbieramy automatycznie z Twojego komputera lub urządzenia

Gdy wchodzisz na jedną z naszych Witryn, możemy automatycznie zbierać pewne informacje o korzystaniu przez Ciebie z Witryny, w tym informacje o witrynach internetowych odwiedzanych przez Ciebie przed i po odwiedzeniu Witryny, wyświetlanych stronach internetowych i reklamach oraz wszelkich linkach klikniętych w Witrynach, informacje zebrane przy użyciu niepowtarzalnych identyfikatorów, takich jak pliki cookie (patrz poniżej), informacje dotyczące Twojego dostawcy usług internetowych i inne standardowe dane dziennika serwera. Automatycznie zbieramy również informacje o Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym, takie jak rodzaj systemu operacyjnego (np. Windows, Mac, iOS lub Android), Twój adres IP (numer nadany przez Twojego dostawcę usług internetowych, który może posłużyć do identyfikacji Twojego urządzenia), typ przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Safari, Chrome czy Firefox), niepowtarzalne identyfikatory urządzeń (lub UDID, stały identyfikator niektórych urządzeń mobilnych) lub identyfikatory reklamowe (identyfikator z możliwością resetowania, który jest przypisywany do Twojego urządzenia mobilnego przez dostawcę systemu operacyjnego, takiego jak Apple lub Google) oraz dane dotyczące awarii), („Informacje o komputerze").

Pliki cookie i technologie śledzenia

My i nasi dostawcy usług reklamowych i analitycznych używamy plików cookie, które są małymi plikami tekstowymi, pomagającymi przechowywać preferencje i aktywność użytkowników, oraz podobnych technologii, takich jak sygnalizatory sieciowe, piksele i znaczniki reklamowe, aby Cię rozpoznawać podczas odwiedzania przez Ciebie Witryn Nick („Technologie śledzenia"), a także aby zbierać informacje takie jak liczba odwiedzin, które funkcje lub strony są popularne, pomiary sukcesów kampanii reklamowych i inne informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszych usług. Pozwala nam to zapewnić prawidłowe funkcjonowanie naszych usług, doskonalić nasze usługi, a także zamieszczać i mierzyć reklamy.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane

Twoje dane osobowe zbieramy, przechowujemy lub w inny sposób przetwarzamy jedynie w następujących sytuacjach:

 • Gdy mamy Twoją zgodę lub zgodę Twojego rodzica bądź opiekuna (np. zezwolenie na rejestrację konta w jednej z naszych witryn albo dostarczanie Ci materiałów reklamowych lub marketingowych). Ty lub Twój rodzic bądź opiekun możecie wycofać zgodę w dowolnym momencie, ale musisz pamiętać, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych przed wycofaniem zgody.
 • Musimy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu wykonywania naszych obowiązków wynikających z umowy z Tobą (np. dostarczanie zamówionych przez Ciebie produktów lub usług, umożliwienie Ci wzięcia udziału w promocji lub konkursie albo poinformowanie Cię o wygranej).
 • Przetwarzanie Twoich danych osobowych leży w naszym uzasadnionym interesie. Na przykład możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby dowiedzieć się, co jest najbardziej popularne w Witrynach Nick, abyśmy mogli robić więcej takich rzeczy, aby komunikować się z Tobą w sprawie naszych usług i aby zapobiegać oszustwom bądź bezprawnym zachowaniom.
 • Do przetwarzania tych danych jesteśmy zobowiązani z mocy prawa.

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania przez nas danych albo chcesz wycofać wcześniej wyrażoną zgodę, skontaktuj się z nami tutaj DataPrivacyRights@viacom.com

II. Jak przechowujemy dane, które zbieramy

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa zbieranych danych, w tym ograniczenie liczby osób mających fizyczny dostęp do naszych serwerów baz danych oraz używanie elektronicznych systemów zabezpieczeń i zabezpieczeń hasłem chroniących przed dostępem osób nieupoważnionych. Dostęp do danych odwiedzających ograniczamy do pracowników i zleceniobiorców, którzy są upoważnieni do właściwego przetwarzania takich danych. Podejmujemy również racjonalne kroki w celu zapewnienia, że nasi pośrednicy zewnętrzni chronią bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.

Dane zbierane w Witrynach Nick nie będą przechowywane przez okres dłuższy, niż jest to konieczne do celów opisanych w niniejszej Polityce ochrony prywatności lub w celu spełnienia innych wymogów prawnych.

III. Dane, które udostępniamy podmiotom zewnętrznym

Czasami potrzebujemy wykonania dla nas usług przez podmioty zewnętrzne. Na przykład jeśli wygrasz konkurs, możemy stanąć przed koniecznością przekazania Twoich danych podmiotowi zewnętrznemu w celu zorganizowania dostawy nagrody lub może zaistnieć potrzeba skorzystania z porady audytora bądź radcy prawnego. Dopilnujemy, aby te podmioty zewnętrzne przechowywały Twoje dane w sposób bezpieczny, przechowywały je tylko tak długo, jak jest to konieczne i przestrzegały wszystkich obowiązujących przepisów i uregulowań.

Oprócz powyższego możemy przekazywać Twoje dane podmiotom zewnętrznym w następujących okolicznościach:

 • mamy powody, aby sądzić, że ujawnienie tych informacji jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych;
 • jeżeli ujawnienie informacji jest konieczne do wykonania naszych obowiązków wynikających z umowy z Tobą;
 • w kontekście sprzedaży lub transakcji dotyczących całości albo części firmy lub w zakresie, w jakim może to być wymagane bądź dozwolone przez prawo lub wymagane do celów audytu instytucji regulacyjnej, którego możemy być przedmiotem od czasu do czasu;
 • za zgodą Twoją lub Twoich rodziców/opiekunów.

Wreszcie, udostępniamy informacje, które są ogólne i nie identyfikują Ciebie, na przykład nie mówią, czy jesteś chłopcem, czy dziewczyną, czy też w jaki sposób oglądasz nasze programy. Takie informacje możemy wykorzystywać (w całości lub w części) do identyfikacji trendów i przekazywać je podmiotom zewnętrznym, takim jak reklamodawcy czy partnerzy biznesowi, aby umożliwić im lepsze zrozumienie naszej działalności.

IV. Jakie dane mogą zbierać inni

Zgodnie z obowiązującym prawem i za Twoją zgodą lub za zgodą Twoich rodziców lub opiekunów, w razie potrzeby, podmioty zewnętrzne mogą zbierać, wykorzystywać lub ujawniać informacje o plikach cookie, adresy IP bądź inne identyfikatory z urządzeń i/lub przeglądarek użytkowników odwiedzających Witryny Nick w celu wspierania działalności Witryn Nick, co może obejmować na przykład:

 • przekazywanie treści lub pozwalanie na uruchamianie funkcji w Witrynach;
 • zamieszczanie reklam;
 • wykorzystanie narzędzi analitycznych i innych do poprawy jakości i wydajności Witryn Nick.

Nasze korporacyjne podmioty stowarzyszone również mogą zbierać lub utrzymywać informacje za pośrednictwem Witryn Nick w zakresie, w jakim zapewniają one jakiekolwiek wsparcie dla Witryn Nick bądź jakichkolwiek usług, które oferujemy.

Witryny Nick korzystają również z usług wielu zewnętrznych usługodawców, takich jak sieci reklamowe, podmioty zajmujące się wymianą danych, dostawcy usług pomiaru ruchu i analityki marketingowej. Chociaż te podmioty zewnętrzne lub reklamodawcy nie mogą uzyskać dostępu do ustawionych przez nas technologii śledzenia, mogą sami ustawić i uzyskać dostęp do własnych technologii śledzenia na Twoim urządzeniu, jeśli zdecydujesz się na włączenie tych technologii w przeglądarce. Korzystanie z takich technologii przez te podmioty zewnętrzne leży w zakresie ich kontroli, a nie Witryn Nick. Nawet jeśli łączą nas relacje z podmiotami zewnętrznymi, nie kontrolujemy tych witryn ani ich polityki i praktyk dotyczących Twoich informacji, a te witryny mogą wykorzystywać informacje, które od Ciebie zbierają, zgodnie z ich własną polityką ochrony prywatności.

V. Twoje prawa

Przysługują Ci prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem obejmują one prawo do:

 • żądania dostępu do Twoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
 • żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • żądania kopii określonych danych osobowych do ponownego użycia w innym miejscu.

Aby skorzystać z tych praw, prosimy o kontakt z nami DataPrivacyRights@viacom.com .

Możemy stanąć w obliczu konieczności zażądania od Ciebie dodatkowych danych w celu potwierdzenia Twojej tożsamości dla umożliwienia Ci skorzystania z przysługujących Ci praw.

Zazwyczaj nie pobieramy opłaty za korzystanie z praw. Niemniej jednak, jeśli określone żądanie będzie jednoznacznie nieuzasadnione, powtarzające się lub nadmierne, zgodnie z prawem, możemy pobrać uzasadnioną opłatę bądź odmówić spełnienia żądania.

Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza obowiązujące prawo, prosimy o kontakt tutaj DataPrivacyRights@viacom.com . Jeżeli nie będziemy w stanie rozwiązać Twojego problemu, masz prawo wnieść skargę do organu ochrony danych. Dane kontaktowe lokalnego organu ochrony danych można znaleźć pod adresem: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

 VI. Przekazywanie danych osobowych

My i nasi usługodawcy przekazujemy Twoje dane osobowe do innych krajów (albo je tam przechowujemy i uzyskujemy do nich dostęp), w których przepisy prawa mogą nie zapewniać poziomu ochrony Twoich danych osobowych równoważnego ochronie zapewnianej przez przepisy prawa Unii Europejskiej. W takich przypadkach podejmujemy kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe otrzymają odpowiedni poziom ochrony poprzez wymogi umowne nałożone na odbiorcę informacji (możesz uzyskać kopię tych klauzul, kontaktując się z nami pod adresem: DataPrivacyRights@viacom.com ).

VII. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek innych pytań dotyczących naszych praktyk w zakresie przetwarzania danych, w tym naszych praktyk w odniesieniu do danych osobowych dzieci, albo w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących Witryn Nick, prosimy o kontakt z firmą VIMN Germany GmbH (która jest administratorem danych, które przekazujesz w Witrynach Nick):

VIMN Poland sp. z o.o.

Mokotowska 19, 00-560 Warszawa

DataPrivacyRights@viacom.com

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI VIMN Germany GmbH DLA DZIECI I RODZICÓW