Właścicielem kanału Nickelodeon Polska jest VIMN Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-560), ul. Mokotowska 19, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000130592, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 951-19-90-06, o kapitale zakładowym 5.887.000 zł.

Kluczowe kontakty w VIMN Poland Sp. z o.o.

Kontakt:
nick@nick.com.pl

Broker reklamy antenowej, Online i VOD VIMN Poland sp. z o.o.
TVN Media
ul. Wiertnicza 166
02-952 Warszawa
http://reklama.tvn.pl/kontakt/

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych jest Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa
tel. (22) 597-30-00; fax (22) 597-31-80
http://www.krrit.gov.pl